Görev Tanımları

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum