Görev Tanımları

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi