İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

Adı Soyadı : MUHAMMET ULUDAĞ
Ünvan : ENSTİTÜ SEKRETERİ
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
E-posta : muhammetuludaghitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : SÜLEYMAN TAN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : suleymantanhitit.edu.tr
Telefon : 0364 219 20 49

Adı Soyadı : HÜSEYİN AŞULA
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : huseyinasulahitit.edu.tr
Telefon : 0364 219 20 57

Adı Soyadı : ETHEM BUDAK
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
E-posta : ethembudakhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : SÜLEYMAN KÖSE
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : suleymankosehitit.edu.tr
Telefon : 0364 219 20 57

Adı Soyadı : ERTAN PAK
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : ertanpakhitit.edu.tr
Telefon : 0364 219 20 57

Adı Soyadı : MUHARREM YAYLA
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
E-posta : muharremyaylahitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : BEKİR YÜCE
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
E-posta : bekiryucehitit.edu.tr
Telefon : 0 (364) 225 77 00 (1442)

Adı Soyadı : ECEVİT ALANBAY
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
E-posta : ecevitalanbayhitit.edu.tr
Telefon : 1679

Adı Soyadı : SEDAT İNCE
Ünvan : ŞOFÖR
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : sedatincehitit.edu.tr
Telefon : 0364 219 20 57

Adı Soyadı : HAMZA UYSAL
Ünvan : HİZMETLİ (Ş)
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : hamzauysalhitit.edu.tr
Telefon : 0364 219 20 57

Adı Soyadı : TANER KALENDER
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : tanerkalenderhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : DURSUN AYDAŞ
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : dursunaydashitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : ALPASLAN SUCU
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : alpaslansucuhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : MUSTAFA SOYSAT
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : mustafasoysathitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : AHMET ŞAHİN
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : ahmetsahinhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : MURAT TOKATLI
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : murattokatlihitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : ÖZGÜR DOĞRUSÖZ
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : ozgurdogrusozhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : SERKAN KAYA
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : serkankayahitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : MEHMET AKBAŞ
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : mehmetakbashitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : RECEP ESEN
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : recepesenhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : SERDAL KÖSEOĞLU
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : serdalkoseogluhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : YAKUP LAİK
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : yakuplaikhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : MELEK ERDEN
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : melekerdenhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : NURAY KÖSEOĞLU
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : nuraykoseogluhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : GÜLŞEN ÜNAL
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : gulsenunalhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : ÖMER ÖZGENÇ
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : omerozgechitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : ELİF ÖZDEMİR
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : elifozdemirhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : FADİME ŞAHİN
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : fadimesahinhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : EZGİ TURAN
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : ezgituranhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : FATMA DİNDER
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : fatmadinderhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : FATMA AHISHA
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : fatmaahishahitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : HAZEN GÜLER
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta : hazencaparhitit.edu.tr
Telefon :

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum