Mobil Menü

Misyonumuz


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ;

  • Ülkemizin ve Üniversitemizin çıkarlarını her platformda kollayan

  • Yürürlükteki Kanun, Mevzuat ve Yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yapan

  • Tüm personeli ile yaratıcı, üretken, farklı disiplinlerle iletişim kurabilen

  • Araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen

  • Üniversitemizin diğer birimleri ile daim diyalog halinde olan, üzerine düşen ve sorumluluğu alanında olan konularla ilgili her türlü sorunları, üst yöneticisinin bilgisi dahilinde en kısa sürede çözen

  • Harcama yetkisi dahilinde bulunan yıl bütçe taslaklarını gerçek ihtiyaçların temini doğrultusunda ilkeli bir şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara ve birimlere sunan

  • Kesinleşen (Kanunlaşan) bütçe ödenekleri dahilinde bütçe disiplinine riayet eden

  • Üniversitemizin hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, hizmet aracı) Hitit Üniversitesi mensupları ve hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen bir başkanlıktır.