Kalite Politikamız

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

  • HİTÜ’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda,

  • Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışıyla,

  • Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,

  • İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme prensibiyle,

 gerçekleştirilmesidir.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum