İş Süreçleri

ATIK YÖNETİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Atık Yönetimi Koordinatörü İş Süreci
Atık Beyanı İş Süreci
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi İş Süreci
Tehlikeli Atıkların Bertaraf Firmasına Teslim Edilmesi İş Süreci
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı Hazırlanması İş Süreci

İÇ HİZMETLER İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Ulaştırma İşlemleri İş Süreci
Şoför İş Süreci

KİRALAMA VE SATIŞ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Kiralama ve Satış İşlemi (Pazarlık İhale Usulü Kiralama) İş Süreci
Kiralama ve Satış İşlemi (Açık İhale Usulü Kiralama) İş Süreci

SATINALMA (İHALE) İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
İhaleli Satın Alma İşlemi (Pazarlık Usulü İhale) İş Süreci
İhaleli Satın Alma İşlemi (Açık İhale Usulü) İş Süreci

SATINALMA (DOĞRUDAN TEMİN) İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Doğrudan Temin İş Süreci
Doğrudan Temin Tek Kaynaktan 22a, b, c İş Süreci
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımları İş Süreci

SEKRETERLİK İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Sekreter İletişim İş Süreci
Sekreter Kurum İçi ve Kurum Dışı Evrak Kayıt İşi İş Süreci

TAHAKKUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Abonelik Gerektiren Ödemelerde İş Süreci
Doğrudan Temin Alımlarında Ödeme Emri İş Süreci
İhaleli Alımlarda Ödeme Emri İş Süreci
Mal ve Hizmet alımlarında Mutemet Avansı Verilmesi İş Süreci
Mal ve Hizmet alımlarında Mutemet Avansı, Kredisi Kapatılması İş Süreci
Sözleşmeli Alım ve Bakım Onarım İşlerinde Ödeme Emri İş Süreci

TAŞINIR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Devir Yolu İle Malzeme Girişi İş Süreci
Devir Çıkış İşlemi İş Süreci
Satın Alma Yolu İle Malzeme Girişi İş Süreci
Tüketim Yolu İle Çıkış İşlemi İş Süreci
Yılsonu İşlemleri İş Süreci
Zimmet Verme İşlemi İş Süreci
Zimmet Düşme İşlemi İş Süreci

YOLLUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Yolluk Ödeme İşlemi İş Süreci

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum